Humistar 1 lit

Sastav

Ukupni humusni dodatak: 15% w/w (16.5% w/v)
Humusna kiselina: 12% w/w (13.2% w/v)
Fulvo kiselina: 3% w/w (3.3% w/v)

Humistar je posebni tekući preparat, koji sadrži visoku količinu huminskih kiselina. Proizvod je dobiven ekstrakcijom iz leonardita, bez sadržaja teških metala. Primjenjuje se gnojidbom u tlo, direktnom aplikacijom ili kroz sustave fertirigacije. Humistar potiče intenzivnije usvajanje svih oblika hraniva iz tla, potiče početni razvoj korijena kod biljaka (nakon presađivanja), poboljšava strukturu tla i vodozračne odnose u tlu, te potiče razvoj korisne mikrobiološke faune u tlu. Izvaredan učinak postiže u intenzivnoj proizvodnji povrća. Može se mješati sa ostalim vodotopivim gnojivima.

Osim huminskih kiselina u preparatu Humistar nalazi se visoka količina ostalih ostalih organskih spojeva (aminokiseline, peptidi, peptoni, proteini, biostimulatori i dr.) koje biljka može brzo i učinkovito asimilirati preko korijena, a pozitivno utječu na ukupni metabolizam biljke. Kalij pozitivno utječe na pojačani metabolizam ugljikohidrata (šećera) i na kvalitetu plodova. Dušik u organskom obliku ima produženi efekt u tlu, te je slabo podložan ispiranju.

Humistar je na određenim tržištima registriran pod brendom Humifirst.

Prednosti primjene gnojiva Humistar:

 • Visoki sadržaj huminskih i fulvokiselina, koje se brzo usvajaju u korijen i uključuju u metabolizam biljke
 • Snažan učinak na razvoj korijena i brže usvjanje hraniva u tlu
 • Gnojivo Humistar sadrži i ostale organske spojeve – aminokiseline, peptidi, peptoni, proteini, biostimulatori i dr.
 • Gnojivo ne sadrži teške metale – 100% netoksičan za okoliš i zdravlje ljudi
 • Inovativna tehnologija; dokazani učinak na brzo usvajanje hranivih elemenata
 • Dokazani učinak na porast kvalitetu plodova, naročito u stresnim uvjetima (suša, visoka temperatura i sl.)
 • Primjenjuje se u sustavima fertirigacije
 • Poboljšana kvaliteta plodova tijekom čuvanja/skladištenja
 • Posebno dobar učinak u primjeni kod zaslanjenih tala zbog upotrebe vodotopivih gnojiva

Doziranje i način uporabe

Ukupna doza:

Ukupno 30 - 40 l/ha se primjenjuje tijekom jednog ciklusa kulture, i to u 4 ili 5 primjena (8 - 15 l/ha) primjena tijekom sljedećih razdoblja ciklusa: na početku ili nakon presađivanj,  pred cvatnju, nakon zametanja i rasta ploda. Za dugogodišnje nasade preporučuje se primjena od cvatnje pa nadalje.

Hortikulturni usjevi i ukrasno bilje

Kap po kap navodnjavanje: Ukupna doza od 40 - 50 l/ha je podjeljena u tjedne primjene kroz ciklus kulture, počevši tjedan nakon presađivanja. Preporučuje se početi sa početnom dozom od 2.5 - 3 l/ha , te smanjujući do 1.5 - 2 l/ha u zadnjoj fazi ciklusa.

Naplavljivanje: Ukupna doza od 50 - 60 l/ha podjeljena u 4 - 5 primjena od klicanja. U slučaju presađivanja, doziranje će započeti tjedan dana nakon sadnje. Ostatak programa se preporučuje tijekom faza najvećeg rasta, cvatnje, zametanja i rasta ploda.

Folijarna aplikacija cijelog područja: 50 l/ha, ova primjena se preporučuje u prvim razdobljima ciklusa kulture (prije, tijekom ili neposredno nakon sjetve ili presađivanja). Koristite minimalni utrošak škropiva od 200l/ha mješavine.

Lokalizirana folijarna aplikacija: 25 l/ha, ova primjena se preporučuje u prvim razdobljima ciklusa kulture (prije, tijekom ili neposredno nakon sjetve ili presađivanja). Koristite minimalno volumen od 200l/ha mješavine.

Višegodišnji nasadi

Kap po kap navodnjavanje: Ukupna doza od 50 - 70 l/ha podijeljena u primjene svakih 2 - 3 tjedna od klicanja.

Rasprskivajući sustav navodnjavanja: Ukupna doza od 60 - 80 l/ha podijeljena u primjene koje se poklapaju sa klijanjem, cvatnjom, zametanjem i rastom ploda.

Širokolisni usjevi (kukuruz, šećerna repa, lucerna, krumpir, itd.): 15 - 25 l/ha vode za navodnjavanje.

Supstrati: Rabi se omjer 1 litra proizvoda na m3 substrata.

 • Humistar 1 lit
 • Humistar 1 lit
 • 12,00 KM
 • Humistar - Tekuća humusna nadopuna za poboljšanje prinosa i kvalitete
Certifikat Ecocert za Tradecorp proizvode (67,00 kB)
Certifikat o asortimanu Tradecorp-a koji je po EU regulativi broj 834/2007 i 889/2008 dozvoljen u organskoj proizvodnji.
Certifikat za Humistar (111,00 kB)
Ecocert certifikat za Humistar - dozvoljen u organskoj poljoprivredi.
Humistar OMRI certifikat (312,00 kB)
OMRI certifikat Humistar za organsku proizvodnju.
 • Humistar / Humifirst video prezentacija (engleski)

Humidne (humusne) kiseline

Humidne (humusne) kiseline pružaju potpuno poboljšanje plodnosti tla, te pozitivno utječu na fizičke karakteristike tla (strukturu), kemijske karakteristike (velika dostupnost hranjiva za biljku) i biološke karakteristike (više mikroba). Ova trostuka aktivnost koristi poboljšanju razvoja korijena biljke, poboljšava apsorbciju hranjiva i potiče vegetativni razvoj bilja, što u konačnici donosi porast prinosa.

Humidne (humusne) kiseline

Proizvodi koji vas mogu zanimati

Preporučujemo pročitati

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o našim najnovijim ponudama i pogodnostima!

Upišite ispravnu e-mail adresu.


© 2024 Granum d.o.o. Sva prava pridržana.
Developed & SEO by AMagdic Web Design
Powered by AMagdic CMS