Preporuka gnojidbe paprike i rajčice

Preporuka gnojidbe paprike i rajčice

Boramin Ca – učinkovito gnojivo protiv pojave vršne truleži je tekuće gnojivo, sa visokom količinom kalcija (10,4% CaO) uz dodatak L-alfa-aminokiselina (6,5%) i bora (B) za brže usvajanje kalcija i smanjenje šteta od pojave vršne truleži. Primjenjuje se folijarno i kroz sustave fertirigacije.

Vrsna trulez plodova rajcice - zeleni i zreli plodovi

 

Pojava vršne truleži plodva paprike i rajčice čini velike probleme u proizvodnji plodovitog povrća. Sa porastom temperature zraka, povećava se i evapotranspiracija te nastaju problemi u dovoljnoj opskrbi plodova kalcijem (Ca).
Da bi spriječili pojavu vršne truleži plodova paprike/rajčice preporuča se redovna primjena tekućeg gnojiva BORAMIN Ca, koji sadrži viosku količinu kalcija (10,4% CaO), uz dodatak bora (B) i aminokiselina (6,5%).

Vrsna trulez plodova paprike

Redovitom primjenog gnojiva BORAMIN Ca, značajno se smanjuju štete od pojave vršne truleži plodova. Gnojivo Boramin Ca može se primjeniti folijarno i kroz sustave fertirgacije.

Boramin Ca - veliki logo
Zbog dobre kompatibilnosti sa fungicidima i insekticidima moguća je kombinirana primjena sa zaštitinim sredstvima.
U sustavima fertirigacije može se mješati sa Ca-nitratom (Kalcinit), i time povećati količinu kalcija (Ca) u gnojidbi.

Boramin Ca - veliko pakiranje - mala slika

PREPORUKA GNOJDIBE

  • FOLIJARNA GNOJIDBA ………. 3,0-5,0 lit/ha (0,3-0,5 lit/100 lit vode)
  • FERTIRIGACIJA………….. 5-15 lit/ha (ovisno o potrebi kulture)

Vertimec OK

Prednosti primjene gnojiva Boramin Ca:

  • Za dobar UČINAK folijarne gnojidbe potrebno je primjeniti min. 500 lit. vode u jednoj gnojidbi
  • Sadrži 6% slobodnih aminokiselina za bolje usvajanje kalcija (Ca) i u kasnim fazama razvoja plodova
  • Kompatibilan sa fungicidima na bazi:cimoxanila, folpeta, mancozeba, captana, tebuconazola
  • Kompatibilan sa insekticidima na bazi: metiocarba, imidacloprida, abamectina (Vertimec), chlorpyrifosa, cypermetrina

Članak preuzet sa : gnojidba.info

Još informacija vezano za:

Tehnički podaci Tercomposti gnojiva (295,00 kB)
Tehnički podaci BIOFER25

Preporučujemo pročitati

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o našim najnovijim ponudama i pogodnostima!

Upišite ispravnu e-mail adresu.


© 2024 Granum d.o.o. Sva prava pridržana.
Developed & SEO by AMagdic Web Design
Powered by AMagdic CMS