Phylgreen alga – preparat sa visokom količinom eliktora

Phylgreen alga – preparat sa visokom količinom eliktora

PHYLGREEN, biostiumlator sa visokom količinom ELIKTORA je 100% čisti ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum, dobiven postupkom hladnog prešanja.

Eliktori - zdravo grozde - Phylgreen

Što su ELIKTORI?

 • Eliktori se mogu definirati kao molekule koje nakon unošenja u niskim koncentracijama u biološkom sustavu potiču ili poboljšavaju sintezu biološki aktivnih metabolita odnosno induciraju obrambene odgovore biljke kod gljivičnih i bakterijskih infekcija (bolesti)

 • Mehanizam biotičke elicitacije kod biljaka uključuje vezanje elicitora na membranske receptore (Hanania i Avni,1997, Bassei sur,1993).

 • Nakon što se biljka ili kultura biljnih stanica tretira eliktorima, brzo se pojavljuje niz biokemijskih reakcija kao što je aktivacija NADPH-oksidaze odgovorne za proizvodnju ROS-a (Lebrun-Garcia i sur, 1999), promjene u strujanju iona preko stanične membrane (Mathieui sur, 1991) i SAR (Lebrun-Garciai sur,1999)

 • Eliktori induciraju proizvodnju ROS-a kako bi potaknuli obrambeni mehanizam biljke a također izazivaju HR i proizvodnju sekundarnih antimikrobnih spojeva (Ebel i Cosio, 1994, Nürnberger,1999)

 • Biljke koje su tretirane eliktorima razvijaju otpornost, jer nakon primjene na biljnu površinu aktiviraju se signalni putevi unutar stanične obrane (Odjacova i Hadjiivanova, 2001, Garcia-Brugger i sur, 2006; Holopainen i sur, 2009)

 • Budući da patogeni uzrokuju velike gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji, te da su za njhovo suzbijanje ponajprije korištena kemijska sredstva, mnogi autori kao alternativu predlažu biološke kontrolne metode kako bi se smanjio utjecaj pesticida na okoliš (Suzuki i sur, 2005; Verhagen i sur, 2006; Buonaurio i sur, 2009). Kao odgovor na napad patogena, primjenom preparata koji sadrže visoku količinu bioloških eliktora, aktivira se inducirana otpornost na bolesti, te predstavlja alternativu manjoj primjeni zaštitnih sredstava (pesticida) jer se temelji na aktivaciji mehanizma otpornosti i učinkovita je protiv širokog spektra biljnih patogena (Van der Enti sur, 2008)

Pozitivan učinak primjene preparata koji sadrže eliktore, dokazan je kroz niz znanstvenih istraživanja, u posljednih 15 godina na svim poljoprivrednim kulturama (Hanania i Avni,1997, Bassei sur,1993, Lebrun-Garcia i sur, 1999, Ebel i Cosio, 1994, Odjacova i Hadjiivanova, 2001, Garcia-Brugger i sur, 2006; Holopainen i sur, 2009 Nürnberger,1999, Suzuki i sur, 2005; Verhagen i sur, 2006; Buonaurio i sur, 2009 i mnogi drugi).

Eliktori - zdrava paprika - Phylgreen

Više o eliktorima, njihovoj ulozi i načinu djelovanja na slijedećem linku (Wikipedia): Elictors

Znanstveni članak o utjecaju eliktora na povećanje otpornosti biljaka na bolesti: Elicitors: Their Significance and Primary Modes of Action in the Induction of Plant Defense Reactions

Slika 1. Kemijska struktura eliktora

Kemijska struktura eliktora 2016

Zbog specifičnog načina proizvodnje preparata Phylgreen (hladno prešanje, bez upotrebe agresivnih kemijskih sredstava i visoke temperature), preparat sadrži visoku količinu biološki aktivnih eliktora, te pokazuje pozitivan učinak u povećanju otpornosti tretiranih biljaka na infekciju i zarazu gljivičnim patogenima (plamenjača, botritis i dr.) kao i bakterijskih infekcija.

 

Phylgreen 1 lit png

Sastav biostimulatora PHYLGREEN:

 • 15% suhe tvari (100% ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum)

 

Alga prirodna

Slika 2. Izgled morske alge Ascophyllum nodosum u momentu vađenja iz Atlantskog oceana

Doza primjene biostimulatora PHYLGREEN:

 • FOLIJARNA GNOJIDBA: 1 lit/ha (100-150 mL/100 lit vode)
 • FERTIRIGACIJA : 1-5 lit/ha; više puta tijekom vegetacijskog ciklusa
Certifikat OMRI (312,00 kB)
Phylgreen OMRI certifikat za organsku proizvodnju.
Phylgreen certifikat ECOCERT (125,00 kB)
Ecocert certifikat za Phylgreen
 • Phylgreen videoprezentacija (ENG)

 • Phylgreen videoreportaža (ENG)

Preporučujemo pročitati

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o našim najnovijim ponudama i pogodnostima!

Upišite ispravnu e-mail adresu.


© 2024 Granum d.o.o. Sva prava pridržana.
Developed & SEO by AMagdic Web Design
Powered by AMagdic CMS